Bijbelgelovende Radio

Zonder schaamte (Lukas 10:26) staande voor de Heilige Schrift in het Nederlands, de Statenvertaling 1637
(en internationaal de KJV Autoriseerde versie 1611 voor de Engelssprekende)
als Gods woorden voor de Nederlandstalige bevolking.
YouTube SV 1637

“Want het woord Gods is levend en krachtig , en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.”” – Hebrëën 4:12

Zet het station aan
Verspreid Gods woord
Ondersteun dit station

Dutch Coat of Arms 800 x 600
Dutch call in number
Dutch Pic 4
Henk Thomaasen
Dutch Pic 5
street preeaching
Dutch Pic 1
Dutch Pic 2
Dutch Pic 3
previous arrow
next arrow

Bijbelgelovende Radio