Productenwinkel

http://sv1637.org/producten-winkel/

Dr.Ruckman

AuthorBookPagesPriceDescription
Dr. P.S. RuckmanTongen, Tekenen en Genezing47 blz. € 2,50
Dr. P.S. Ruckman De twee opnames 28 blz.€ 1,50
Dr. P.S. Ruckman De Rechterstoel van Christus40 blz.€ 1,50
Dr. P.S. Ruckman Vier Oordelen52 blz.€ 1,50
Dr. P.S. RuckmanWaarheen gaan de doden40 blz.€ 1,50
Dr. P.S. RuckmanZeven Verborgenheden48 blz.€ 1,50
Dr. P.S. RuckmanZeven Zevens48 blz.€ 1,50
Dr. P.S. RuckmanBijbelstudie, Kaarten & Samenvattingen30 blz.€ 3,00
Dr. P.S. Ruckman Het Merkteken van het Beest 58 blz.€ 3,00
Dr. P.S. Ruckman Het Merkteken van het Beest 58 blz.€ 3,00 (kleine letter!)
Dr. P.S. Ruckman Miljoenen verdwijnen32 blz.€ 4,00 (met 13 gekleurde afbeeldingen)
Dr. P.S. RuckmanLichaam Ziel Geest26 blz.€ 2,50
Dr. P.S. Ruckman De Monarch der Boeken44 blz.€ 4,50 (met veel gekleurde afbeeldingen)
Dr. P.S. RuckmanFeit, Geloof, Gevoel32 blz.€ 2,50
Dr. P.S. Ruckman Hemel en Hel 32 blz.€ 2,50

English Books
AuthorBookPagesPriceDescription
D.O. FullerWhich Bible€ 13
D.O.Fuller,True or False. € 13,
D.O.Fuller,Counterfeit or Genuine? Mark 16? John 8? € 13,
Dr.P.S. Ruckman,The Christians Handbook of Manuscript Evidence.€ 10
J.H. Son, The Bible Translation Test. € 5
J.J. Ray,New Eye-Opener. € 0,25
Barry Burton, Lets Weigh the Evidence.€ 5,
J.A. Moorman, When the KJV departs from the € 16,Majority“ Text.
J.A. MoormanEarly Church Fathers a/t Authorized Version – A Demonstration! € 6,
J.A. Moorman,Early Manuscripts and the Authorized Version – A Closer Look! €15,
J.A. Moorman,Forever Settled – A Survey of the Documents and History of the Bible.€ 21,
G.A.Riplinger,New Age Bible Versions€ 15,
G.A.Riplinger,In Awe of Thy Word € 30,
G.A.Riplinger, CD ROM (Nuremberg Polyglott, 1599; Erasmus English commentary upon the New Testament,1548-49;Acts and Monuments of John Fox, 8 volumes, 1563 KJB; In Awe of Thy Word€ 33,
G.A.Riplinger Hazardous Materials € 30,
Poster New Age Bible Versions€ 0,20
Poster New King James Omissions. € 0,20,
E. Miller,A Guide to the Textual Criticism of the New Testament.€ 7,
D.A.Waite, Heresies of Westcott and Hort. € 4,
D.A.Waite,Westcott’s Denial of Christ’s Bodily Resurrection. € 6,50

Advanced Material
AuthorBookPagesPriceDescription
G.R. BerryInterlinear Greek-English New Testament € 25,-
J.W.BurgonThe Revision Revised € 25,-
J.W.Burgon The Last Twelve Verses of Mark€ 15,-
J.W.BurgonThe Traditional Text€ 16,-
J.W.BurgonThe Causes of Textual Corruption€ 15,-
J.W.BurgonInspiration and Interpretation€ 25,-
G.H. CoyThe Inside Story of the Anglo_American Revised New Testament€ 12,-
E.F.Hills Believing Bible Study€ 15,-
E.F.Hills The King James Bible Defended€ 15,-
H.C. HoskierCodex B and Its Allies€ 46,-(two volumes)
*W.N. PickeringThe Identity of the New Testament Text€ 12,-
Dr.P.S. RuckmanThe Christians Handbook of Biblical Scholarship € 15,-
Dr.P.S. Ruckman The Mythological Septuagint€ 9,-
F.H.A. ScrivenerPlain Introduction to the New Testament Textual Criticism € 45,- 4th edition

Betreffende Calvinisme
AuthorBook PagesPriceDescription
L.M. Vance, The Other Side of Calvinism. € 28,

Betreffende Straatprediking
AuthorBookPagesPriceDescription
G.Sutek Streetpreachers Manual€ 4,-(meer info op Streetpreaching.com)

Eric John Phelps
AuthorBookPagesPricesDescription
Eric John PhelpsVatican Assassins, “Wounded In The House Of My Friends” € 30,-CD ROM versie van het boek Vatican Assassins + extra CD ROM met daarop 13 complete boeken uit de 18e en 19e eeuw

Jack Chick
AuthorBookPagesPriceDescription
Jack Chick Het Licht der Wereld € 5,DVD

Prijswijzigingen voorbehounden
AuthorBookPagesPriceDescription
Staten Vertaling 1637 (GBS)€ 8,-
King James 1611(Cambridge)€ 5,-
Luther Bibel 1545€ 20,-

Andere bronnen voor bijbelstudie

N.C.Verhoef, Ph.D
AuthorBookPagesPriceDescription
N.C.Verhoef, Ph.DDe H.S.V. Hoogverraad aan de Heilige Schrift € 2,-Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Openbaring 3:19
In die dagen was er geen koning in Israël; een iegelijk deed, wat recht was in zijn ogen. Richteren 21:25

Inhoud
Inleiding
I.De Heilige Schrift
II. Leer versus Onderwijs
III. Voorbeelden van vervalsing

Een boekje van 50 pagina`s waarin de “Heilige Schrift” wordt gedefinieerd, het belang van gezonde leer wordt beschreven (versus het moderne woord “onderwijs”), meer dan 50 voorbeelden van vervalsing in de HSV leerstellig worden besproken, plus een schema met overzichtelijk de grootste veranderingen in de HSV die hun oorsprong vinden in de Rooms Katholieke- en Jehova Getuigen vervalste “bijbels”.
Ray en VerhoefGod schreef maar één Bijbel226 blz. € 15,-Bevat een overzicht van de bewaring van de ware stroom Bijbels uit Antiochië (Syrië) en haar vruchten en die te vergelijken met de corrupte stroom „bijbels“ door de geschiedenis en haar vruchten. Zeventig Bijbels worden vergeleken en besproken a.h.v. 162 referenties, het bevat een overzicht en bespreking van de lezingen der kerkvaders, papyri, minuscule en majuskule manuscripten van de 4e tot en met de 15e eeuw, de vroege Bijbelversies en de lezingen der kerken door de eeuwen heen. Daarnaast worden de Rooms Katholieke voorkeuren van Westcott en Hort (grondleggers van de huidige Griekse Nieuwe Testamenten voor moderne Bijbel versies) vanuit hun eigen correspondentie, besproken en hun ketterijen uit eigen werken betreffende de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Verder wordt behandeld de invloed van de „Kerk“ van Rome, die van de Jezuiëten en die van de huidige liberale theologie op de moderne Bijbels, die ook onder evangelischen en orthodoxen heden ten dage worden geaccepteerd. De invloed van de twee meest corrupte stukken vrijzinnige literatuur in de geschiedenis der mensheid, Sinaiticus en Vaticanus wordt behandeld, via Origenes, Eusebius, Constantijn en de Latijnse Vulgaat op de moderne Bijbelversies (waaronder de NBV 2004) als ook hun connectie met de eerste „christelijk, oecumenische“ universiteit in Afrika.
NBV 2004 een studie over afval 48 blz. € 2,50De weg terug naar de donkere Middeleeuwen via Rome

 

Bijbelgelovende Radio