Wie zijn wij

Bijbelgelovende radio is een onderdeel van de stichting Bijbelgelovende Baptisten in Nederland en valt onder de verantwoordelijkheid van de Bijbel Baptistengemeeente in St. Gallen, Zwitserland. U kunt onze Nederlandse site bezoeken onder: www.sv1637.org en ons youtube kanaal:www.sv1637

Bijbelgelovende radio legt de nadruk op:

  • De Heilige Schrift – de Statenbijbel 1637, uitgave van de GBS in Leerdam, voor de Nederlandssprekende bevolking.
  • De King James Bijbel – internationaal¬†voor de Engelssprekende bevolking, de zogenaamde geautoriseerde versie (AV 1611).
  • Zending in binnen- en buitenland.
  • Het prediken van het evangelie van de genade van God.

In vergelijking met andere christelijke stations die o.i. vaak apologetisch en wereldse zienswijzen vertegenwoordigen, zijn wij eerder polemisch en vermanen de Christenen te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is (Judas 3).

 

Bijbelgelovende Radio